Harrastetoiminta

Lasten liikunta / Voimistelukoulu

 • Pyrkii tarjoamaan ryhmiä eri-ikäisille lapsille perusvoimistelutaitojen kehittämiseen leikinomaisesti lapsen ikä- ja taitotaso huomioiden 
 • Liikuntaryhmät on tarkoitettu kaikille lapsille. Liikuntaryhmissä on tarjolla tunteja, niin pojille kuin tytöille
 • Lisäksi seura tarjoaa perheliikuntaryhmiä 0-3- vuotiaille, joissa vanhemmat liikkuvat yhdessä lapsien kanssa 
 • Mahdollisuuksien mukaan laajennetaan tuntitarjontaa 
 • Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa 
 • Toiminta on suunniteltua. Jokaisesta ryhmästä on tehty kausisuunnitelma, joka takaa sen, että liikkujanpolku toteutuu ryhmän sisällä ja harrastaja pääsee kehittymään liikunnallisessa toiminnassaan 
 • Seinäjoen voimistelijat käyttää Voimisteluliiton uusia voimistelupasseja. Passit jaetaan syksyisin ja keväisin jokaiselle uudelle aloittavalle harrastajalle ja valmennusryhmäläiselle. Marras-joulukuussa ja huhti-toukokuussa järjestetään seuran yhteinen passipäivä SVO-hallissa. Passipäivänä on mahdollisuus suorittaa voimistelupassin liikkeitä ohjaajien, valmentajien ja valmennusryhmän voimistelijoiden ohjaamana. 

Nuorten liikunta

 • Tavoitteena on antaa nuorille harrastusmahdollisuuksia riippumatta siitä, onko heillä aikaisempaa tanssi- tai voimistelutaustaa
 • Ryhmiä perustettaessa otetaan huomioon ajan trendit ja nuorten kiinnostuksen kohteet
 • Tavoitteena on myös, että kaikki ryhmät esiintyvät seuran järjestämissä kevät- ja talvinäytöksissä. Nuorten harrasteryhmät voivat käydä halutessaan esiintymässä erilaisissa tapahtumissa seuran ulkopuolella
 • Mahdollisuuksien mukaan laajennetaan tuntitarjontaa 
 • Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa 
 • Toiminta on suunniteltua. Jokaisesta ryhmästä on tehty kausisuunnitelma, joka takaa sen, että liikkujanpolku toteutuu ryhmän sisällä ja harrastaja pääsee kehittymään liikunnallisessa toiminnassaan 
 • Seinäjoen voimistelijat käyttää Voimisteluliiton uusia voimistelupasseja. Passit jaetaan syksyisin ja keväisin jokaiselle uudelle aloittavalle harrastajalle ja valmennusryhmäläiselle. Marras-joulukuussa ja huhti-toukokuussa järjestetään seuran yhteinen passipäivä SVO-hallissa. Passipäivänä on mahdollisuus suorittaa voimistelupassin liikkeitä ohjaajien, valmentajien ja valmennusryhmän voimistelijoiden ohjaamana. 

Soveltava liikunta

 • Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joiden on vamman, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja erityisosaamista.
 • Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 
 • Toiminta on suunniteltua. Jokaisesta ryhmästä on tehty kausisuunnitelma, joka takaa sen, että liikkujanpolku toteutuu ryhmän sisällä ja harrastaja pääsee kehittymään liikunnallisessa toiminnassaan 
 • Liikunnan soveltamista on myös minkä tahansa liikuntatuokion sisällön muokkaaminen osallistujien toimintakyvyn mukaan. Myös erilaisten urheilulajien soveltavat versiot voidaan määritellä soveltavaksi liikunnaksi
 • Seinäjoen voimistelijat käyttää Voimisteluliiton uusia voimistelupasseja. Passit jaetaan syksyisin ja keväisin jokaiselle uudelle aloittavalle harrastajalle ja valmennusryhmäläiselle. Marras-joulukuussa ja huhti-toukokuussa järjestetään seuran yhteinen passipäivä SVO-hallissa. Passipäivänä on mahdollisuus suorittaa voimistelupassin liikkeitä ohjaajien, valmentajien ja valmennusryhmän voimistelijoiden ohjaamana. 

Aikuisten liikunta

 • Aikuisille seura tarjoaa erilaisia kunto- ja terveysliikuntaryhmiä
 • Johtokunta vastaa tarjonnan suunnittelusta ja kehittämisestä
 • Tuntitarjonta tullaan rakentamaan niin, että kukin voi valita oman kuntonsa, ikänsä ja kiinnostuksensa mukaisen tunnin
 • Tuntitarjonta koostuu mm. erilaisista tanssillisista kehonhuoltotunneista sekä kunto- ja vesijumpista.
 • Mahdollisuuksien mukaan laajennetaan tuntitarjontaa 
 • Ryhmät kokoontuvat kerran viikossa 
 • Toiminta on suunniteltua. Jokaisesta ryhmästä on tehty kausisuunnitelma, joka takaa sen, että liikkujanpolku toteutuu ryhmän sisällä ja harrastaja pääsee kehittymään liikunnallisessa toiminnassaan 
 • Seura pyrkii tarjoamaan ympäri vuoden lyhytkursseja tai syventäviä viikonloppukursseja ympäri vuoden