Joukkueenjohtajan tehtävät

  • Toimii yhteyshenkilönä SVO:n, valmentajien, vanhempien ja voimistelijoiden välillä.
  • Toimii hyvässä yhteistyössä tiiminä yhdessä rahastonhoitajan ja joukkueen valmentajien kanssa. 
  • Pitää yhdessä valmentajan kanssa joukkueen tiedot ajantasalla ja informoi seuraa (toimisto@svo.fi) muutoksista.
  • Tekee tarvittavat varaukset leireille- ja kisamatkoille (ruokailut, yöpymiset, bussit, bussikuljettajan majoitus) yhdessä muiden jojojen kanssa. 
  • Informoi vanhempia ja valmentajia kisareissujen ja leirien ajankohdista, aikatauluista ja kustannuksista  MyClubin kautta.
  • Laatii joukkueen alustavan budjetin kausittain mahdollisimman tarkasti yhdessä rahastonhoitaja, muiden vanhempien ja valmentajien kanssa. 
  • Kutsuu vanhempainpalaverit tarvittaessa koolle.
  • Osallistuu seuran joukkueenjohtajille pitämiin palavereihin ja lukee sekä välittää eteenpäin seuralta tulevan postin.