#svoperhettä - rahasto

Seinäjoen Voimistelijoiden #svoperhettä -rahasto 

Tukirahasto on tarkoitettu tukemaan seuran jäseniä harrastamiseen liittyvissä kuluissa. Rahasto jakaa tukea hakemusten perusteella, ensisijaisesti sellaisille jäsenille, jotka ovat omaehtoisesti ilmaisseet tarpeensa tukeen. Rahasto toimii Seinäjoen Voimistelijat Ry:n johtokunnan alaisuudessa ja rahaston hallinnoinnista vastaa johtokunnan nimeämä taloustiimi.   

Rahaston tarkoitus ja toiminta 

Rahaston tarkoituksena on turvata harrastuksen aloittaminen tai jatkuminen niissä perheissä, joilla on taloudellisen tilanteen vuoksi vaikeuksia selvitä harrastuksen kustannuksista. Rahastoon voivat lahjoittaa varoja seuran lisäksi kaikki seuran ulkopuoliset julkiset ja yksityiset toimijat. Lahjoitetut varat kohdistetaan lyhentämättöminä rahaston kautta seuran jäsenten harrastusmaksujen tukemiseen.  

Avustuksen hakeminen 

Avustuksiin on jatkuva haku ja vapaamuotoinen hakemus lähetetään nettisivuilla olevan lomakkeen kautta seuran toiminnanjohtajalle. Hakemuksesta tulee käydä ilmi urheilijan ja perheen elämäntilanne ja perustelut avustuksen tarpeelle. Hakemuksessa voi myös mainita minkälainen summa hakijaa auttaisi pysymään harrastuksessa kyseisellä kaudella. 

Seuran johtokunnan hyväksymät tuet kohdistetaan hakijoiden harrastuskuluihin siten, että seura- ja valmennustoiminnasta aiheutuneita kuluja hyvitetään tukea vastaavalla summalla. Rahaa ei makseta ulos tukea hakeneille jäsenille, vaan kaikki tuki kohdistuu suoraan harrastamisen kuluihin seurassa. 

Avustus on harkinnanvarainen ja tapauskohtainen. Urheilija ei voi saada useampaa tukea kautta kohti ja tukea on tarvittaessa haettava uudelleen uudella kaudella. Myönnettävät avustussummat riippuvat lahjoitusten sekä hakemusten määrästä.  Etusijalla hakuprosessissa ovat aina ensikertalaiset hakijat. 

Rahaston säännöt ja tilikausi 

Hakemukset menevät vain toiminnanjohtajalle, joka vie hakemukset anonyyminä talousiimille. Johtokunnan nimeämä taloustiimi päättää ja esittää jaettavia tukia seuran johtokunnalle. Seuran johtokunta hyväksyy taloustiimin esittämät tuet kokouksissaan. Seuran taloustiimi ja johtokunta käsittelevät hakemuksia anonyymisti. Ainoastaan seuran toiminnanjohtaja käsittelee hakemukset yksityiskohtaisesti ja huolehtii siitä, ettei samalle hakijalle saman toimintakauden aikana myönnetä useampaa tukea ja että esitetyt tuet ovat rahaston budjetin näkökulmasta hyväksyttävissä.  

Seuran johtokunta vastaa tukirahaston kirjanpidon oikeellisuudesta ja rahaston varojen oikeellisesta käytöstä sekä riittävyydestä. Rahaston tilikausi on sama kuin Seinäjoen Voimistelijat Ry:n tilikausi.  

Rahasto voi kerätä lisää pääomaa koko toimintakauden aikana yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä saatuina lahjoituksina ja testamentteina, seuran kannatusjäsenmaksuina sekä seuran järjestämien erilaisten tapahtumien ja tempausten tuottoina tai muilla varainhankintakeinoilla. Seuran johtokunta vahvistaa kussakin kokouksessaan rahaston käytettävissä olevan jakovaran. 

Rahaston säännöt on vahvistanut seuran johtokunta. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa johtokunnan päätöksellä muilta osin paitsi liittyen rahaston tarkoitukseen, jolta osin muutoksesta päättää tarvittaessa seuran varsinainen kokous. 

Mukana tukemassa Kuortaneen Säästöpankkisäätiö.