Epäasiallisen käytöksen ja fyysisten- tai psyykkisten vammojen ilmoitus

Keräämme vastuullisen toiminnan sekä toiminnan kehittämisen edesauttamiseksi, tietoa urheilijoiden vammoista ja mahdollisista tapaturmista. Jos olet yli 16-vuotias, voit täyttää lomakkeen itse. Alle 16-vuotiaiden lasten puolesta tulisi huoltajan täyttää lomake. Näin pystymme mm. reagoimaan mahdollistamalla valmentajille ja ohjaajille lisäkoulutusta, lisäämällä ohjaajia tunneille, tarkkailemaan harjoituksen yksipuolisuutta. 

Jos olet kokenut toiminnassamme epäasiallista käytöstä ohjaajien, valmentajien, vanhempien, tuomareiden, luottamustoimissa olevien, työntekijöiden tai muuten seuran toiminnassa olevien henkilöiden osalta, täytä alla oleva kaavake. 

Kaavakkeet välittyvät vain toiminnanjohtajalle ja hän aloittaa tarvittavat prosessit asioiden loppuun saattamiseksi. Voit jättää ilmoitukset anonyyminä, mutta epäasiallisenkäytöksen ilmoituksessa tulee käydä tarkemmin ilmi mitä ja ketä asia koskeen.

Fyysisen vamman tai tapaturman ilmoittaminen

Psyykkinen hyvinvointi

Sinun tai lapsesi tilanne vaikuttaa urheiluharrastukseen esim. poissaoloilla tai muulla tapaa. Kerro tarkemmin huolistasi.

Epäasiallisen käytöksen ilmoitus