Työntekijät

Toimistotyöntekijä

Mari Korpela
toimisto@svo.fi

Toimistotyöntekijän tehtävät  

 • Asiakaspalvelu sähköpostitse ja puhelimitse
 • Taloushallinto
 • Jäsenrekisterin/ilmoittautumispalvelun ylläpito
 • Kassavirtalaskelman tekeminen johtokunnan kokouksiin
 • Tapahtumien, kisojen ja kokousten valmisteluihin liittyvät tehtävät
 • Markkinointi ja tiedotus, kotisivujen ylläpito, seuran sisäinen tiedotus
 • Mainosaineiston toimittaminen lehteen
 • Painotuotteiden tilaus
 • Sidosryhmiin yhteydenpito
 • Seuravaatetilaukset 1-2x kaudessa

Toiminnanjohtaja 

Anne Tarpio
anne.tarpio@svo.fi

Toiminnanjohtajan tehtävät

 • Seuraorganisaation toiminnan organisointi ja kehittäminen
 • Sidosryhmäyhteistyö
 • Yhteistyökumppanuuksien hoitaminen
 • Epäasiallisenkäytöksen vastavaa
 • Valmennuksen laadun varmistaminen
 • Harrastepuolen koordinointi
 • Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen
 • Valmentajien ja ohjaajien työn tuki
 • Olosuhdevastaava

Harrastepäällikkö


harrastepaallikko@svo.fi (ei käytössä 4.5-31.8.2023)

Harrastepäällikön tehtävät

 • Harrastustoiminnan laadun varmistaminen
 • Harrasteryhmien toiminnan suunnittelu ja kehittäminen
 • Harrasteohjaajien työn tuki
 • Seuran harrastetapahtumien järjestämiseen liittyvät tehtävät

Valmennuspäällikkö

Aino Puroaho
valmennuspaallikko@svo.fi

Valmennuspäällikön tehtävät

 • Valmennuksen laadun varmistaminen
 • Valmentajien työn tuki
 • Valmennustoiminnan kehittäminen yhdessä lajien valmentajien kanssa
 • Seuran tapahtumien järjestämiseen liittyvät tehtävät
 • Antidoping vastaava