Lajien urheilupolut ja kilpailujärjestelmät

Tarjoamme laadukasta valmennus- ja kilpailutoimintaa jopa seitsemässä eri voimistelulajissa.   

Seura noudattaa kilpailu- ja valmennustoiminnassaan Voimisteluliiton sääntöjä.  

Voimistelijan on mahdollista siirtyä joukkueesta toiseen taitotason, motivaation sekä voimistelijan, huoltajien ja valmentajien yhteispäätöksellä. Seurassamme voi osassa kilpalajeista voimistella eri sarjatasoilla. Sarjan valinnan tekevät voimistelijat ja valmentajat yhdessä tavoitteidensa mukaisesti. Lajien eri ikäsarjoille valmennustiimi on tehnyt suositus harjoitus- ja tuntimäärät, jotka löytyvät lajien urheilupoluista ja kilpailujärjestelmästä.  Joukkuejakoihin vaikuttaa lapsen taitotaso ja oma toive, motivaatio, omaehtoinen harjoittelu sekä psyykkiset ja fyysiset valmiudet kilpailutoimintaan. 

Voimistelijoilla on myös mahdollisuus vaihtaa kilpalajia kauden päätyttyä. Näihin siirtoihin on tehty oma ohjeistus ja prosessi alkaa keskustelulla oman sen hetkisen lajivalmentajan kanssa. 

Tavoitteena on saada edustajia eri lajeista myös liiton toimintaan osallistumalla esim. liiton ringityksiin ja treenipäiviin.

Tavoitteenamme on myös valmennus- ja kilpailutoiminnan harjoitteluolosuhteiden jatkuva kehittäminen. 

Valmennuksen kilpajoukkueet, -ryhmät ja -yksilöt osallistuvat kauden aikana omien lajiensa kilpailuihin. Seura tukee kilpailutoimintaa huomioiden kulloinkin seuran taloudellisen tilanteen. 

Valmentajien yhteiskokoontumisia pyritään järjestämään vähintään kaksi toimintavuoden aikana.