Kouluttautuminen SVO:ssa

Seinäjoen Voimistelijoiden johtokunta on uudistanut seuran koulutusjärjestelmän. Alla uudet ohjeet koulutuksiin hakeutumisista.

Koulutussäännöt, Seinäjoen Voimistelijat ry

Koulutustuki

 • Seinäjoen Voimistelijat on koulutusmyönteinen seura, joka haluaa tarjota ohjaajilleen ja valmentajilleen koulutuksia täydentämään osaamistaan
 • Koulutuksista informoidaan tapaamisissa sekä sähköpostitse
 • Voimisteluliiton nettisivuilta löytyy kauden koulutukset
 • Koulutuksia tuetaan jos seuran johtokunta katsoo, että ne hyödyttävät ohjaajaa/valmentajaa työssään sekä seuraa itseään ja seuran taloustilanne mahdollistaa kouluttautumisen
 • Seuran tukemana yksi koulutus/kausi/ohjaaja, valmentaja
 • Seuralla on käytössä Voimisteluliiton Koulutuslisenssi, jonka avulla seura voi kouluttaa monta I-tason koulutusta vuoden aikana
 • Kannustamme erityisesti tuomarikoulutusten käymiseen
 • Seura maksaa pääasiassa vain koulutuksen

Koulutussitoumus

 • Kun ohjaaja/valmentaja käy koulutuksen, jonka Seinäjoen Voimistelijat maksaa kokonaan tai osittain, sitoutuu hän ohjaamaan seurassa vähintään kaksi seuraavaa toimintakautta koulutuksen loppumisen jälkeen (syys- ja kevätkausi tai kevät- ja syyskausi)
 • Tuomarikurssin käynyt sitoutuu tuomaroimaan seuraavat kaksi vuotta ja vähintään viisi kilpailua jokaista tuomarikurssia kohden SVO:n tuomarina. Muussa tapauksessa koulutettava maksaa seuran maksaman koulutusmaksun Seinäjoen voimistelijoille takaisin 
 • Jos ohjaaja/valmentaja on lopettaessaan SVO:ssa ohjaamisen tai tuomaroimisen täyttänyt ohjaamis-/tuomarointivelvoitteensa osittain, koulutusmaksun palautuksesta sovitaan erikseen
 • Koulutettava maksaa itse ilman lääkärintodistusta keskeytetyn koulutuksen.  
 • Mikäli ko. tuntien pitäminen loppuu ennen määräaikaa, Seinäjoen Voimistelijoiden toimesta, ei takaisinmaksuvelvoitetta ole 

Koulutuksiin hakeminen

 • Täytä seuran koulutushakemus ja lähetä se sähköisesti anne.tarpio@svo.fi 
 • Hakemuksesta tulee ilmetä koulutuksen tarkat hinnat ja mahdolliset majoitus- sekä matkakulut halvimman kulkuneuvon mukaan
 • Koulutuksen jälkeen toimita mahdolliset kuitit seuran toimistolle
 • Koulutushakemuksella sitoudut noudattamaan seuran koulutussääntöjä

HAKUKAAVAKE LÖYTYY VALMENTAJIEN JA OHJAAJIJEN PILVIPALVELUSTA.