Taloustiimi

Taloustiimi:
Sirkku Tuomi (tiimivastaava)
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Mari Nevanpää
Elina Polari
Mari Korpela 
Anne Tarpio sekä ulkopuolinen talouden asiantuntija

Taloustiimi tehtävät

  • Kokoontuu 2–4 kertaa toimintavuoden aikana ja lisäksi tarvittaessa 
  • Valmistelee toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta varten oman tiiminsä osuuden
  • Laatii suunnitelman seuran taloudenhoidosta ja varainhankinnasta johtokunnalle hyväksyttäväksi 
  • Ohjeistavat joukkueenjohtajat taloudenpidon ja varainhankinnan osalta
  • Valmistelevat valmennusmaksut muun johtokunnan hyväksyttäväksi
  • Seuraa kassavirtaa kuukausittain yhdessä muun johtokunnan kanssa ja puuttuu mahdollisiin muutoksiin
  • Laatii budjetit vuosittain
  • Laskee ja tekee ehdotuksen valmennusmaksuista johtokunnalle.