Varainhankinta

Seuran ja joukkueiden varainkeräyksessä tulee ottaa huomioon veroviranomaisen säädökset ja lait (ALV, elinkeinoverolaki, tuloverolaki).  

Lähtökohtaisesti mikään lainmukainen toiminta ei ole kiellettyä, mutta varainkeräysten muodot, jotka täyttävät elinkeinotoiminnan piirteet, ovat veronalaista tuloa ja niistä tulee suorittaa ALV ja voitto-osuudesta tulovero.  

Ohessa muutama tyypillinen varainkeräyksen muoto ja niiden verolinjaukset:  

Kilpailut ja tapahtumat:  

Kilpailuihin ja tapahtumiin liittyvät oheistoiminnat (esim. myynti, arpajaiset, narikka) ovat verovapaata tuloa järjestäjälle edellyttäen, että järjestävä taho on yleishyödyllinen yhdistys.  

Myyjäisissä voi myös myydä esim. itse leivottuja tuotteita. Elintarvikkeita myydessä tulee ottaa huomioon tuotteiden asianmukainen säilytys ja kylmäketjusta huolehtiminen.Vuonna  2012 voimaan astuneen lainsäädännön mukaan tilapäisestä elintarvikkeiden myynnistä ei tarvitse enää ilmoitusta tehdä.  

Adressien, korttien, viirien, merkkien yms. myyminen on kuitenkin verovapaata tuloa osana seuran tai joukkueen varainkeruutta (logot).  

Kahviotoiminta:  

Kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä kahviotoiminta on verovapaata toimintaa edellyttäen, että tapahtuman järjestäjä itse suorittaa toiminnat. Mikäli kahviotoiminnan suorittaa alihankkija (toinen yhdistys, yritys), on se veronalaista tuloa suorittajalle.  

Kahvio ja siihen liittyvä toiminta on muina aikoina elinkeinotoimintaa ja siten verollista.  

Talkootyö:  

Talkootyö on edelleen verovapaata edellyttäen, että talkootyön tunnusmerkit täyttyvät ts. työ on maallikkotyötä, joka ei vaadi erillistä ammattitaitoa tai pätevyyttä ja tehtävään työhön ei sisälly talkootyön teettäjän puolelta mitään työnjohdollisia toimenpiteitä tai valvontaa.  

Erikseen on linjattu, että ajokortti, täysi-ikäisyys tai järjestyksenvalvojakortti vaatimukset eivät estä talkootyön periaatteita.  

Talkootyön tuotto tulee jakaa koko seuralle tai joukkueelle, riippumatta ovatko kaikki osallistuneet talkootyöhön vai ei. Mitään pisteytys, bonus yms. järjestelmiä ei saa olla käytössä. Mitään jyvityksiä ei voi tehdä, vaan tuotot tulevat koko joukkueelle.  

Mainokset:  

Mainokset ovat sallittuja kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä, kiinteät mainokset puretaan tapahtuman jälkeen pois.   

Muut:  

Mikäli joukkue myy joitain tuotteita, täytyy joukkueen pitää huoli, että toiminta on pienimuotoista ja satunnaista.

Mikäli toiminnasta myöhemmin syntyy velvollisuus maksaa ALV tai tuloveroa, peritään ne kyseiseltä joukkueelta. 

Seura on tehnyt kilpa- ja valmennuspuolelle talousohjeen, joka löytyy rahastonhoitajien ja joukkueenjohtajien pilvestä.

Päivitetty 29.8.2022