Vanhempien ja valmentajien yhteistyö

Vanhemmat voivat kaikissa voimisteluun, valmennukseen, joukkueen toimintaan ja/tai oman lapsensa voimistelu-uraan liittyvissä asioissa ottaa yhteyttä joukkueen valmentajiin. Onkin suotavaa, että vanhemmat kysyvät tasaisin väliajoin, mitä heidän lapselleen harjoitussalilla kuuluu. Suosittelemme valmentajista käymään (kolmikanta) VVV-keskusteluja, jossa on paikalla voimistelija, vanhempi ja valmentaja. Keskustelujen järjestäminen on valmentajien vastuulla. 

Kaikessa vanhempien ja valmentajien välisessä kanssakäymisessä pyritään avoimuuteen ja rehellisyyteen. Asioista puhutaan ja sovitaan asiallisesti ja hyvää käytöstä noudattaen. 

Muut kuin valmennukselliset asiat (esim. talkootyöt, budjetti) vanhempien kannattaa hoitaa suoraan joukkueenjohtajan kanssa, sillä niistä valmentajat eivät kauden aikana ole varsinaisesti vastuussa, vaikka ovatkin mukana ehdottamassa mm. budjettia ja mahdollisesti kauden aikana tehtävistä ylimääräisistä hankinnoista. 

Vanhempien pelisäännöt:

 • Kannustaa, Kustantaa, Kuskaa ja Kökkii
 • Tukee valmentajaa. On joukkueen asioista suoraan yhteydessä valmentajaan
 • Puhumme kanssaihmistä positiiviseen sävyyn
 • Kasvattaa lasta terveellisiin elämäntapoihin. Huolehtii siitä, että lapsi syö, nukkuu ja lepää riittävästi
 • Ilmoittaa, jos lapsi sairastuu tai loukkaantuu. Ilmoittaa lomamatkoista valmentajille hyvissä ajoin 
 • Ohjaa lasta omatoimiseen ja vastuulliseen toimintaan harjoituksissa, leireillä, ja kilpailuissa
 • Huolehtii harrastuksen aiheuttamista kuluista ja maksaa maksut yhteisesti sovittuun eräpäivään mennessä
 • Vanhemmilla on mahdollisuus hankkia joukkueelle sponsoreita tai muunlaista varainhankintaa kulujen kattamiseksi
 • Pyrkii osallistumaan joukkueen ja seuran järjestämiin talkoisiin tasapuolisesti
 • Perheet ja voimistelija sitoutuvat joukkueeseen voimistelullisesti ja taloudellisesti aina kaudeksi kerrallaan. Lopettamispäätökset tehdään kauden päättyessä ja valmentajat tiedottavat joukkuekohtaisesti, milloin kausi alkaa ja päättyy. Lopettamiseen asti joukkueelle kerättyjä tai maksettuja maksuja ei palauteta. Loukkaantumisten osalta asia käsitellään tapauskohtaisesti  
 • Tukee lasta positiivisessa hengessä 
 • Valmennuksellisissa asioissa on yhteydessä valmentajiin, muissa asioissa joukkueenjohtajaan tai joukkuueen rahastonhoitajaan
 • Joukkueen asioista sovitaan yhdessä ja päätöksistä tiedotetaan kaikkia vanhempia
 • Huoltajatarve ja tehtävät sovitaan kisakohtaisesti
 • Huoltajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan kannustus/huoltojoukkoihin voimistelijoiden kisareissuilla ja tutustuvat lajiin