Johtokunnan tehtävät

 • Johtaa seuran kehittämistä
 • Seuraa toimintasuunnitelman ja budjetin toteutumista
 • Toteuttaa seuran kokouksen päätökset 
 • Valitsee tarvittavat toimikunnat ja tiimit sekä niihin sopivat henkilöt 
 • Vastaa seuran taloudesta 
 • Tekee seuran vuosikertomuksen ja hankkii tilintarkastajat 
 • Tekee toiminta- ja taloussuunnitelmat seuraavaa toimintavuotta varten 
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa 
 • Hyväksyy ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista 
 • Valitsee ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan ja työnkuvastaan 
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä 
 • Ryhtyy muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu niin vaatii 
 • Luovuttaa tilit tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen syysvuosikokousta 
 • Vastaa tulevan toiminnan suunnittelusta
 • Kehittää uusia toimintatapoja
 • Tuntee yhdistyksen lähihistorian mutta rohkenee uudistaa 
 • Huolehtii, että seurassa on avoin ilmapiiri ja mahdollisuus antaa palautetta hyvässä yhteishengessä
 • Innostaa seuran jäseniä ja talkoolaisia toimimaan

Johtokunta on vaitiolovelvollinen käsiteltävistä asioista 

Puheenjohtajan tehtävät

 • Kutsuu johtokunnan kokoukset koolle ja valmistelee esityslistat yhteistyössä sihteerin kanssa
 • Johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa
 • Valvoo päätösten toimeenpanoa
 • Pitää huolen, että pöytäkirjat kirjoitetaan ja allekirjoitetaan
 • Seuran nimenkirjoitusoikeus
 • Valmistelee toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen yhteistyössä eri tiimien kanssa
 • Tietää, mitä kukin johtokunnan jäsen omalla vastuualueellaan tekee
 • Katsoo tulevaisuuteen ja ennakoi, mihin pitäisi valmistautua
 • Vastaa johtokunnan toiminnasta ja yhteishengen kehittämisestä
 • Seuraa, onko johtokunnan työnjako toimiva ja tasapuolinen
 • Huolehtii, että johtokunnassa on avoin ilmapiiri ja mahdollisuus antaa palautetta hyvässä yhteishengessä
 • Innostaa johtokunnan jäseniä toimimaan

Varapuheenjohtajan tehtävät 

 • Toimii puheenjohtajan sijaisena silloin kun puheenjohtaja on estynyt hoitamaan tehtäviään
 • Toimii puheenjohtajan tukena ja avustaa puheenjohtajaa eri tehtäväalueilla
 • Toimii taloustiimin jäsenenä
 • Toimii tarvittaessa myös muissa tiimeissä
 • Seuran nimenkirjoitusoikeus

Sihteerin tehtävät  

 • Valmistelee esityslistan ja muut mahdolliset liitteet ja materiaalit yhteistyössä puheenjohtajan kanssa
 • Lähettää esityslistan vähintään viisi päivää ennen kokousta
 • Valmistelee toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen yhteistyössä puheenjohtajan kanssa
 • Toimii johtokunnan kokouksissa kirjaajana
 • Varaa kokouspaikan
 • Laatii pöytäkirjan ja lähettää sen johtokunnan jäsenille tarkistettavaksi
 • Ylläpitää yhteystietoja. 

Johtokunnan varajäsenten tehtävät 

 • Johtokunnan kokouksiin osallistuminen
 • Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa
 • Päätäntävalta varsinaisen jäsenen poissa ollessa
 • Tiimin toimintaan osallistuminen
 • Oman vastuutehtävän hoitaminen
 • Vuosikertomuksen ja toimintasuunnitelman oman tiimin osuuden valmistelu
 • Joulu/talvinäytöksen ja kevätnäytöksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen
 • Tarvittaessa tapahtumavastuu/kilpailun johtamisvastuu (2-3hlöä/tapahtuma)
 • Omien vahvuuksien ja osaamisen tuominen seuran kehittämiseen
 • Aktiivinen ja osallistuva
 • Varajäsen on vaitiolovelvollinen käsiteltävistä asioista