Vuosikokoukset

Johtokunnan kokouksia on kerran kuussa. Seuran sääntömääräinen syysvuosikokous järjestetään marraskuussa ja kevätvuosikokous huhtikuussa.

Syysvuosikokouksen asioita ovat:  

  • Esitetään yhdistyksen vuosikertomus
  • Esitetään edellisen toimintavuoden tilit ja tilintarkastajan niistä antama lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös 
  • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille  
  • Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat, käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava 

Kevätvuosikokouksen asioita ovat: 

  • Vahvistetaan tulevan toimintavuoden toimintasuunnitelma talousarvioineen 
  • Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle 
  • Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja 
  • Päätetään jäsenmaksujen suuruus 
  • Käsitellään muut johtokunnan esittämät asiat 
  • Käsitellään asiat, jotka yhdistyksen jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta johtokunnalle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava