Johtoryhmä

Johtoryhmä on ”työvaliokunta”, jossa käydään tiimien operatiivisia asioita läpi ja tehdään päätösesityksiä johtokunnalle. 

Johtoryhmä on tiimien ja tiiminvetäjien tuki sekä keskustelufoorumi ja toiminnanjohtajan tärkeä kumppani operatiivisessa toiminnassa. Johtoryhmässä varmistetaan, että tiimit toimivat ja vuosisuunnitelmassa sovitut asiat etenevät suunnitelmien mukaisesti. 

Johtoryhmä muodostuu tiiminvetäjistä, puheenjohtajana toimii toiminnanjohtaja. Johtoryhmä raportoi toiminnanjohtajalle ja johtokunnalle.

Johtoryhmän jäsenet: ​

  • Anne Tarpio (toiminnanjohtaja)
  • Sirkku Tuomi (taloustiimi)
  • Johanna Korpela (harrastetiimi)
  • Mari Nevanpää (tapahtumatiimi)
  •                              (markkinointi ja tiedotustiimi)
  • Aino Puroaho (valmennustiimi)
  •                               (kaluste- ja tarvikevastaava)