Strategia 2022-2027

Mukaansa tempaava tekeminen
Rohkea uudistuminen
Elinvoimaisuuden ylläpito
Volyyminen varmistaminen