ND-tiimi

ND-tiimi

8-11 vuotiaiden valmennusryhmä

Kaikki samassa kilpailusarjassa olevat voimistelijat kuuluvat yhteen tiimiin!

Tiimin sisällä ryhmäjaot mahdollisia iän sekä taito- ja motivaatiotason mukaan.

Harjoitukset 3-4x viikossa

Panostus kokoonpanoihin! ND ikäsarjassa ei tehdä yksilöohjelmia.

Poikkeuksena viimeistä vuotta sarjassa olevat. Valmentajien mietinnän mukaisesti

ND sarjan jälkeen tehdään jako AG- ja Kilpa-tiimeihin

Valmentajat ottavat jaossa huomioon taito- ja motivaatiotason