Talous

Seuran johtokunta tekee vuosittain puheenjohtajan johdolla toimintasuunnitelman sekä seuran talousarvion, jossa määritellään tulevan kauden painopistealueet sekä tavoitteet. 

Seuralla on yhteinen talous, jota hoitaa seuran toimistotyöntekijä ja siitä vastaa seuran johtokunta. Seuran tilikausi on 1.7–30.6. 

Seurassa toimivien joukkueiden tulee tehdä oma talousarvio, jotta joukkue voi varautua kaikkiin menoihinsa. Joukkueen taloutta hoitaa nimetty rahastonhoitaja ja siitä on vastuussa myös joukkueenjohtaja. 

Seuran yhteisiä tilejä ovat: seuran päätili ja valmennustili. Joukkueilla on omat seuran nimissä avatut pankkitilit. Näiden kautta kulkee joukkueen kaikki rahaliikenne. 

Seurassa toimivalla killalla on oma tili. Killan raha-asioita hoitaa kirstun vartija. Killan tulee toimittaa seuran vuosikokoukseen oma talousarvio ja toimintasuunnitelma.  

Seuran kirjanpito ostetaan PLU:n kautta. PLU hoitaa myös seuran palkanmaksun. Seuran tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan vuosittain seuran vuosikokouksessa.  

Johtokunnan tulee seurata seuran taloutta kuukausittain ja tehdä tarvittavat korjaavat toimenpiteet välittömästi.  

Jäsenmaksu 

 Seuran jäseneksi voi liittyä maksamalla ilmoittautumisen yhteydessä seuran jäsenmaksun. Harrasteryhmiin on harrastemaksuvelvoite. Joissakin ryhmissä on väline- ja tai lisämaksu.

Maksuilla katetaan mm:

  • ohjaajien palkat ja palkkiot
  • ohjaajien koulutus
  • salivuokrat
  • jumppahankinnat (esim. soittimet, mikrofonit, korjaukset, musiikkihankinnat, välineet)
  • mahdolliset tuotelisenssit
  • Gramex- ja teostomaksut
  • Voimisteluliiton ja PLU:n  perimät jäsenmaksut
  • toimiston yleiskulut sekä muita erittelemättömiä harrastetoiminnasta aiheutuneita kuluja.

Seura on Suomen Voimisteluliiton jäsenseura.

Seinäjoen Voimistelijat on terveyttä edistävä seura.

Jäsenillä on mahdollisuuksia valita liikuntaa harraste-, kilpa- ja huippu-urheilutasolla, kunkin edellytysten, tarpeiden ja motivaation mukaan.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.