Vanhempien ja valmentajien yhteistyö

Vanhemmat voivat kaikissa voimisteluun, valmennukseen, joukkueen toimintaan ja/tai oman lapsensa voimistelu-uraan liittyvissä asioissa ottaa yhteyttä joukkueen valmentajiin. Onkin suotavaa, että vanhemmat kysyvät tasaisin väliajoin, mitä heidän lapselleen harjoitussalilla kuuluu. Suosittelemme valmentajista käymään (kolmikanta) VVV-keskusteluja, jossa on paikalla Voimistelija, Vanhempi ja Valmentaja. Keskustelujen järjestäminen on kuitenkin kunkin valmentajan vastuulla. 

Kaikessa vanhempien ja valmentajien välisessä kanssakäymisessä pyritään avoimuuteen ja rehellisyyteen. Asioista puhutaan ja sovitaan asiallisesti ja hyvää käytöstä noudattaen. 

Muut kuin valmennukselliset asiat (esim. talkootyöt, budjetti) vanhempien kannattaa hoitaa suoraan joukkueenjohtajan kanssa, sillä niistä valmentajat eivät kauden aikana ole varsinaisesti vastuussa, vaikka ovatkin päättämässä mm. budjetista ja mahdollisesti kauden aikana tehtävistä ylimääräisistä hankinnoista.