Poissa-olot

Lähtökohta on, että harjoituksissa ollaan aina paikalla. 

Valmennusryhmät harjoittelevat tavoitteellisesti ja ryhmän harjoittelu kärsii aina, kun joku joukkueen urheilijoista on poissa harjoituksista / leireiltä / kisoista jne.

Lähtökohtaisesti sekä voimistelijoiden että vanhempien on siis sitouduttava joukkueen harjoitusrytmiin koko kauden ajaksi. Mahdolliset lopettamiset tehdään aina vasta kauden päätyttyä. 

Muiden harrastusten tai harjoitusten aikataulu on yritettävä sovittaa siten, ettei se mene päällekkäin harjoitusten kanssa. Seura kannustaa kuitenkin monipuoliseen liikkumiseen, joten avoin keskustelu valmentajien kanssa on suotavaa.

Erityisen tärkeää kaikkien läsnäolo on kauden aikana järjestettävillä harjoitusleireillä sekä aina ennen kilpailuja ja esiintymisiä. Etenkään kilpailuihin valmistavalla kaudella tai kisakaudella ei poissaoloja hyväksytä muun kuin erityisen painavan syyn perusteella (esim. sairastuminen). Noin kahden viikon ajan ennen jokaista kilpailua/esiintymistä on joukkueen kaikkien voimistelijoiden ehdottomasti oltava paikalla harjoituksissa. 

Poissaoloista ilmoitetaan aina etukäteen joukkueen valmentajalle. 

Harjoituspäivänä poissaoloilmoitus on hyvä tehdä viestillä tai joukkueen kesken sovitulla tavalla. 

Poissaolosta ilmoitetaan aina heti kun mahdollista (esim. koulun iltatapahtumat, leirikoulumatkat, luokkaretket, perheen lomamatkat, sukujuhlat jne.), sillä etukäteen tiedossa olevat poissaolot vaikuttavat kauden suunnitteluun ja esimerkiksi omien treenipäivien suunnitteluun. 

Myös myöhästymisistä ja sairastumisista olisi hyvä ilmoittaa valmentajille etukäteen, sillä nämäkin tiedot voivat vaikuttaa harjoitusten käytännöntoteutukseen. 

Poissaoloista on aina syytä neuvotella valmentajan kanssa. Perheiden on hyvä pyrkiä järjestämään lomamatkat sille ajalle, kun joukkueella on lomaa harjoituksista. Lomien aikatauluista ja mahdollisista aikataulumuutoksista on hyvä ilmoittaa valmentajille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ns. hyväksyttäviä syitä harjoituspoissaoloille ovat mm. koulun tapahtumat, sairastuminen (kuume, oksennustauti, muu tarttuva sairaus tms.). Muihin mahdollisiin poissaoloihin (esim. kaverisynttärit, toinen harrastus tms.) on pyydettävä aina etukäteen lupa valmentajilta, jotka arvioivat tilanteen mukaan, voiko voimistelija olla pois harjoituksista vai ei. 

Lievästi loukkaantuneena tai sairaana lapsi voi (oman vointinsa mukaan ja vanhemman arvioinnin mukaan) tulla seuraamaan harjoituksia salin laidalta tai osallistua harjoituksiin etäyhteyksillä. Sairaana ei saa treenata! Huoltaja päättää milloin voimistelija on tervehtynyt treenaamiseen täysipainoisesti. Harjoituksia seuratessa on hyvä muistaa, että silloin seurataan harjoituksia tarkasti ja unohdetaan juttelut kaverin kanssa. Erityisen tärkeää tämä on kilpailujen ja esiintymisten lähestyessä. 

Voimistelija, joka on a.) ollut harjoituksista pois liian monta kertaa kauden aikana (valmentajat arvioivat tämän aina tilanteen mukaan) tai b.) jollain muulla tavoin rikkonut joukkueen pelisääntöjä tai c.) urheilija ei ole motivoitunut harjoitteluun tai harjoittelun laatu ei vastaa muun joukkueen työpanosta, voidaan sulkea pois joukkueen kilpailukokoonpanosta. Päätöksen kilpailukokoonpanosta poissulkemisesta tekevät valmentajat ennen kilpailua/esiintymistä. Mahdollinen kilpailukokoonpanosta poissulkeminen koskee pääsääntöisesti yhtä (ajallisesti lähintä) kilpailua/esiintymistä kerrallaan.