Kilpailumatkakäytänteet

Ennen kilpailuja

Kauden alussa joukkueet ilmoittavat valmennuksen yhdyshenkilölle mihin kilpailuihin joukkue osallistuu kauden aikana. Joukkueet/yksilöt hoitavat itsenäisesti kilpailuihin ilmoittautumiset. 

Kun on tiedossa, mihin kisoihin joukkueet osallistuvat, joukkueenjohtajat sopivat keskenään, kuka toimii yhteisillä̈ kilpailureissuilla matkanjohtajana ja miten tehtävät jaetaan. Joukkueet/yksilöt tilaavat, maksavat ja hoitavat itse kuljetukset ja laskutus kiertää̈ joukkueiden/yksilöiden kautta. 

Jos joukkueita on enemmän kuin yksi, kilpailuihin matkataan yhteisellä kyydillä̈. Kotimatkalle lähdetään viimeisen kisasuorituksen jälkeen. Yhteiskyydityksen kulut jaetaan kaikkien kilpailuihin lähtevien kesken. Jos yhteiskuljetus ei sovi päällekkäisyyksien vuoksi, seura korvaa oman auton käytöstä̈ kahden valmentajan/yhden valmentajan+ joukkueenjohtajan osuuden.  

Ruokailut tilataan ilmoittautumisen yhteydessä̈ joista lasku menee suoraan joukkueen rahastonhoitajalle tai yksilölle. Joukkue/yksilö̈ maksaa kaikki tilatut ruuat, vaikka kisoihin osallistuminen olisikin peruuntunut. Jos peruutus on tiedossa hyvin aikaisessa vaiheessa, voi joukkue/yksilö̈ yrittää̈ sopia järjestävän seuran kanssa ruuan peruutuksesta.

Korvaavuudet

Seura kustantaa syys- ja kevätkaudella kahdet kilpailut, jotka joukkueet saavat itse määritellä. Kustannukset maksetaan:

  • 2 henkilöstä esim. 2 valmentajaa tai 1 valmentaja + 1 joukkueenjohtajan. Vain ääritapauksessa voi olla 2 huoltajaa
  • näille kahdelle henkilölle maksetaan majoitus, matkat sekä kisapaikan ruokailu (Huom. ei muut esim. menomatkan ruokailuja) 
  • alle 10-vuotiaiden kohdalla maksetaan yhden huoltajan kulut, jos joukkueessa on yli 10 urheilijaa
  • seura maksaa näiden kahden ilmoitetun kilpailun osallistumismaksut
  • jos urheilija kilpailee samassa kilpailussa kahtena eri päivänä, seura maksaa vain toisen päivän osallistumismaksun. 

  • kilpailupuolen lajeille seura kustantaa yhden kilpailun koko toimintavuodelta

Muiden kilpailukauden kilpailumatkojen osalta aiheutuvat kulut (ilmoittautumismaksut, valmentajat, joukkueenjohtaja ja alle 10-vuotiailla huoltaja, ruuat, matkat, yöpymiset) tulee joukkueen itse kustantaa. 

Kisakulujen valmentajien ja joukkueenjohtajien korvaushakemukset/matkalaskut kulua koskevan laskun/laskukopio tulee toimittaa toimistolle. Matkalaskupohja löytyy materiaalisalkusta seuran kotisivuilta. 


Valmentaja kilpailee itse samoissa kilpailuissa

Jos valmentaja kilpailee itse samoissa kisoissa kuin valmennettavat, seura maksaa valmentajan matkoista puolet. Tämän lisäksi seura maksaa yhden päivän kisaruokailun ja tarvittaessa yhden yöpymisen. Jos kisat ovat useampipäiväiset, valmentaja maksaa itse loput yöpymiset ja kisaruokailut. 

Kansainväliset kilpailut

Mikäli joukkueella on tiedossa tulevia ulkomaan kilpailumatkoja, niistä tulee informoida johtokuntaa kauden alussa. Johtokunta linjaa tasapuolisesti avustuksen saajat ja tahot, mistä avustusta haetaan. Seura hakee avustuksen, ei yksittäinen joukkue tai valmentaja/joukkueenjohtaja. Seura myöntää avustusta seuran rahan tilanteen mukaan. Johtokunnan sihteeri ilmoittaa myönnetyistä avustuksista joukkueille. 

Tuomarikulut kilpailuissa 

Seura maksaa oman seuran tuomarin matka- ja majoituskulut (ruoan maksaa järjestävä seura) sekä päivärahat. Tuomarisakot jaetaan oman lajin, kaikkien kaudella kisaavien joukkueiden kesken.