Tapahtumatiimi

Tapahtumatiimi: 
Niina Ylä-Autio (tiimivastaava)
Riikka Rajala
Mari Nevanpää
Virpi Tuomi
Taru Ruohoniemi

Tapahtumatiimin tehtävät 

  • Valmistelee toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta varten oman tiiminsä osuuden
  • Päivittää seuran tapahtumakäsikirjaa yhdessä johtokunnan kanssa. 
  • Hoitaa tilavaraukset joulu- ja kevätnäytöksiin, sekä seuran järjestämiin kilpailuihin
  • Organisoi ja hoitaa käytännön järjestelyt joulu- ja kevätnäytöksissä yhdessä muun johtokunnan ja järjestelyissä auttavien joukkueiden kanssa (kevätnäytös) 
  • Kilpailujen johtajat (2) valitaan erikseen johtokunnasta tapauskohtaisesti. Tapahtumatiimi avustaa kilpailujen johtajia tehtävissään. 
  • Ennen kilpailuja kerää talkooporukan, pitää palavereita yhdessä kilpailujen johtajien kanssa ja jakaa tehtävät. Informoi myös niitä, jotka eivät ole paikalla palavereissa.